Nhận thi công và thiết kế cho bảng biển quảng cáo

Ngày nay với nhiều loại bảng biển  quảng cáo được hoạt động và kinh doanh với doanh nghiệp hướng tới khách hàng. Vì vậy bạn có nhu cầu lắp đặt bảng biển  quảng cáo nhưng chưa hiểu rõ các quy định về bảng biển quảng cáo. Sau đây mình cung cấp những quy chuẩn liên quan tới bảng biển đứng quảng cáo và các nội dung, kỹ thuật  lắp đặt phương tiện quảng cáo.

Các quy định về việc lắp đặt bảng biển quảng cáo

Trước khi việc thực hiện các quy trình thực hiện thiết kế và thi công bảng biển đứng quảng cáo thì ngoài việc bạn lựa chọn phải phù hợp tuân thủ các quy định về phần lắp đặt. Những quy định về kiểu dáng, kích thước, chất liệu về mặt nội dung đều được nêu rõ trên văn bản luật hiện hành. Nếu chúng ta không tuân thủ các quy định quảng cáo sẽ bị sử phạt hoặc gỡ bỏ.

bảng biển quảng cáo

Trước khi lắp đặt bảng quảng cáo cần tuân thủ sau đây:

 • Phải phù hợp với quy định về pháp luật như: quảng cáo, xây dựng, giao thông và quy định khác liên quan đến
 • Phải phù hợp với quy hoạch xây dụng ở từng địa phương, đảm bảo được sự đô thị hóa, an toàn giao thông và trật tự xã hội
 • Bảo đảm được tính ổn định, minh bạch và khả thi
 • Bảo đảm sự thống nhất hài hòa giữa các địa phương tại các điểm tiếp cận trên các trục đường lớn và các tỉnh
 • Ưu tiên được các vị trí kế thừa phù hợp quy hoạch đã có trước, trong trường hợp thực hiện hoặc điều chỉnh quy hoạch gây thiệt hại cho tổ chức.
 • Lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quảng cáo và nhân dân

Quy định và nội dung cho việc lắp bảng biển quảng cáo

 • Về việc lắp đặt và thi công bảng biển  quảng cáo phải tuân thủ theo điều 34 luật quảng cáo năm 2012. Nội dung nói về bảng biển có tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất

Bảng biển quảng cáo có nội dung sau đây

 • Tên cơ quan và chủ quản lý
 • Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Địa chỉ, số điện thoại

Chữ viết trên bảng biển quảng cáo

 • Phải tuân thủ theo điều 18 của luật. Theo điều 23NĐ 103/2009 các quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh các dịch vụ văn hóa công cộng
 • Bảng biển  quảng cáo phải có mỹ quan
 • Bảng biển phải viết chữ Việt Nam, trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên quốc tế, kiểu chữ nước ngoài phải ghi bên dưới và phải nhỏ hơn chữ Việt Nam
 • bảng biển quảng cáo

Quy định về chỗ đặt bảng biển  quảng cáo

Về cách đặt bảng biển  quảng cáo đã được hướng dẫn chi tiết tại mục 2 khoản 2 điều 2 chương 2 của thông tư. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời như:

Bảng quảng cáo treo: Phải có chiều cao tối đa là 5m chiều dài không có giới hạn. Số lượng không quá 2 bản

Bảng quảng cáo ngang: Mỗi tầng chỉ được đặc 1 bản. Chiều qua tối đa 2m chiều ngang không giới hạn

Bảng quảng cáo dọc chiều ngang tối đa 2m, chiều cao tối đa 5m. không vượt quá chiều cao của tầng ở nơi đặt bảng biển quảng cáo. Mặt ngoài bảng quảng cáo phải nhô ra khỏi mặt tường tối đa 0,2m.

Với những chia sẻ trên bạn đã hiểu được lý do vì sao bạn cần phải đặt bảng biển  quảng cáo thông dụng và ưa chuộng trên thị trường.

Tin Liên Quan