Biển chữ nổi sáng chân

Giá:

Biển chữ nổi sáng chân là một loại biển hiệu quảng cáo có chữ được làm nổi bật bằng cách sử dụng đèn LED hoặc các nguồn sáng khác để tạo ra hiệu ứng sáng.