Biển LED Full Color

Giá:

Biển LED Full Color là loại biển quảng cáo sử dụng những bóng LED có thể hiển thị tất cả các màu cơ bản, sử dụng IC điều khiển pixel để chạy hiệu ứng đa dạng

Danh mục: